Stichting Wiskunde D Online en partners

Wiskunde D Online valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Wiskunde D Online.

De stichting heeft tot doel het schoolvak Wiskunde D te bevorderen; dat het door zo veel mogelijk leerlingen gevolgd kan worden.

De stichting is niet-commercieel en heeft geen winstoogmerk.

De stichting is gevestigd in Utrecht. U kunt ons bereiken via het contactformulier. Of ons direct te mailen op .

 • Rogier Bos, voorzitter bestuur
 • Nelleke den Braber, secretaris bestuur
 • Grada Fokkens, penningmeester bestuur
 • Martin Mollema, bestuurslid
 • Emma Griffin, bestuurslid
 • Hendrik Asper, coördinator Boswell-Bèta

De volgende partijen zijn, naast de Stichting Wiskunde D Online, betrokken (geweest) bij het mogelijk maken van Wiskunde D Online:

 • Boswell-Bèta
 • Universiteit Utrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren
 • Platform Wiskunde Nederland
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Leiden
 • Technische universiteit Delft
 • Universiteit Twente
 • Radboud Universiteit
 • NHLStenden Hogeschool
 • Fontys Tilburg
 • SLO
 • Open Universiteit