Informatie voor nieuwe leerlingen

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in Wiskunde D Online! Het fijnst is als je meedoet aan het Wiskunde D Online via je school. Dan kunnen je inleveropgaven nagekeken worden en kun je schoolexamens doen. Ga naar je wiskundedocent en vraag of je school meedoet. Zo ja: mooi! Zo nee, zoek dan wellicht wat medeleerlingen die ook geïnteresseerd zijn en probeer je docent en de schoolleiding te overtuigen.

Ben je van plan geheel zelfstandig ermee aan de slag te gaan (en dan wellicht staatsexamen te doen), neem dan contact op. Toegang tot de leeromgeving, zonder mogelijkheid tot huiswerk inleveren, kan al wel op leren.wiskundedonline.nl.

Zodra je school meedoet en jij je hebt opgegeven loopt het vanzelf. Uiteraard wordt van jou grote inzet en zelfstandigheid verwacht. Je zult zien: het is best anders dan een normale les. De onderwerpen bij wiskunde D en de grote zelfstandigheid bereiden je uitstekend voor op het hoger of universitair onderwijs.

Wiskunde D Online-onderwijs verloopt voor een groot deel via het internet. Via de digitale leeromgeving krijg je toegang tot alle studiemateriaal, video’s, planningen, opgaven, en inleveropgaven. Om goed gebruik te kunnen maken van de digitale leeromgeving, heb je een degelijke internetverbinding nodig, en een computer, laptop, tablet, of smartphone met een recente versie van een reguliere browser.