Over Wiskunde D Online

Wiskunde D Online is voor leerlingen die Wiskunde D willen doen, maar op een school zitten waar dat niet in gewone lessen wordt gegeven. Via Wiskunde D Online kunnen leerlingen het vak dan toch volgen. Er is een programma voor havo en voor vwo, inclusief schoolexamens.

Hoe werkt Wiskunde D Online?

 • Onderwijs via een digitale leeromgeving met alle video’s en planningen. De leeromgeving wijst zichzelf: leerlingen hebben zo door wat er elke week van ze verwacht wordt: video’s kijken, enkele opgaven maken, etc.
 • Wekelijkse inleveropgaven. Iedere week leveren leerlingen uiterlijk zondagavond één of twee inleveropgaven digitaal in. Binnen een paar dagen worden die nagekeken door tutoren en krijgt de leerling online terugkoppeling op zijn of haar werk.
 • Eén uur per week in de klas. Eén uur per week zitten de leerlingen in de klas bij de wiskunde D-docent van de eigen school die hen ondersteunt met een vragenuur en/of uitleg.
 • Schoolexamen doen. Wiskunde D Online levert schoolexamens en proeftoetsen bij ieder blok. De docent van de school plant deze in (PTA), neemt de examens af, en kijkt ze na.

Hier kunt u een voorbeeld van een uitlegvideo zien.

Bekijk of download de Flyer Wiskunde D Online.

Informatie over de nieuwe pilot Wiskunde D Online Plus.

Partners

 • Boswell‑Bèta
 • Universiteit Utrecht
 • Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren
 • Platform Wiskunde Nederland
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Technische universiteit Delft
 • Universiteit Twente
 • Radboud Universiteit
 • NHLStenden Hogeschool
 • Fontys Tilburg