Nieuwe variant: Wiskunde D Online Plus

Bij weinig aanmeldingen: Komend schooljaar beginnen we een pilot met een nieuwe variant, speciaal voor scholen waar het niet lukt het programma op te starten wegens een beperkt aantal geïnteresseerden (1 of 2 leerlingen).

  • Eén uur per week een online vragenuur. In plaats van een klassikaal uur kunnen leerlingen virtueel aanschuiven bij een online vragenuur op een vast moment in de week met een vaste docent.
  • Schoolexamen doen buiten school. De leerling heeft eens per blok (ongeveer elke zes weken) gelegenheid schoolexamen te doen op een vaste plek in Utrecht. De schoolexamens worden nagekeken door de docent van het vragenuur. De school ontvangt een PTA en blijft verantwoordelijk voor de cijferadministratie.

Verder blijft deelname ongewijzigd zoals beschreven in de twee punten hierboven. Deze nieuwe variant wordt verzorgd door Boswell‑Bèta, partner van de Stichting Wiskunde D Online. De scholen gaan hiervoor een samenwerking met Boswell‑Bèta aan. De kosten bedragen 600 euro per leerling per leerjaar (exclusief de kosten voor deelname aan Wiskunde D Online).

Er zijn twee voorwaarden: er kunnen maximaal twee leerlingen per leerjaar meedoen, en in totaal maximaal 5 leerlingen per school. Het programma is alleen voor scholen die nieuw zijn bij Wiskunde D Online. Scholen die al meedoen aan Wiskunde D Online op reguliere wijze kunnen dus niet overstappen op deze nieuwe variant.

De pilot gaat door bij ten minste tien aanmeldingen. We hebben ruimte voor maximaal 20 leerlingen in het eerste jaar. Wij garanderen dat de pilot ten minste doorloopt totdat de leerlingen die zijn begonnen de kans hebben gehad om het programma af te ronden.

Als de school niet faciliteert: Als de school helemaal niet kan faciliteren, dan bieden we deze variant ook aan in een vorm waarbij de samenwerking direct tussen de leerling/ouders en Boswell‑Bèta verloopt. In dit geval krijgt de leerling echter geen registratie op het havo/vwo diploma. In plaats daarvan ontvangt de leerling alleen een certificaat van Stichting Wiskunde D Online met de behaalde resultaten. In dit geval is de kostprijs in overleg met de ouders.

Voor meer informatie over deze variant neem contact op met Hendrik Asper van Boswell‑Bèta: .